Meluntorjunnan toimintasuunnitelma, mikäli melu häiritsee, niin kommentoikaa

15.4.2018

kommentoitavana 23.4.2018 saakka. Mikäli melu vaivaa, niin nyt pitää käydä kommentoimassa

https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ymparistonsuojelu/meluntorjunta/toimintasuunnitelmaluonnos.html

 

Uusi meluntorjunnan toimintasuunnitelmaluonnos vuosille 2018-2022 on kommentoitavana 23.4.2018 saakka.

Luonnokseen voi tutustua myös verkossa sivulla www.tampere.fi/meluntorjunta/toimintasuunnitelmaluonnos ja palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B.

 

Luonnoksesta voi antaa palautetta lähettämällä kirjallisen mielipiteen nähtävilläoloaikana osoitteeseen Tampereen kaupungin kirjaamo, PL 487 (käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14-16 C), 33101 TAMPERE, tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@tampere.fi

 

Tiedote asiasta alla.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaluonnos 2018–2022 nähtävänä

Miten Tampereen kaupunki hillitsee melun syntymistä ja estää melusta aiheutuavia terveys- ja viihtyvyyshaittoja, ja miten turvataan hiljaiset alueet? Nähtävillä olevassa meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 2018–2022 on esitetty toimenpiteitä etupäässä tie-, katu- ja raideliikenteen meluhaittojen torjumiseksi. Luonnos on kommentoitavana 23.4.2018 asti, ja sitä esitellään asukastilaisuudessa 5.4.

Luonnokseen voi tutustua verkossa sivulla www.tampere.fi/meluntorjunta/toimintasuunnitelmaluonnos ja palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B. Esittelytilaisuus pidetään 5.4.2018 klo 16–18 Galleria Nottbeckissä, Finlaysonin alueella, osoitteessa Satakunnankatu 18, 33210 Tampere.

Tärkeimpiä tavoitteita ovat melulle altistuvien määrän vähentäminen, päiväkotien ja koulujen riittävät melulta suojatut ulkoilu- ja leikkialueet sekä se, että hiljaiset alueet ovat kaikkien asukkaiden saavutettavissa.

Noin 10 % Tampereen asukkaista altistui päiväajan ohjearvon 55 dB ylittävälle tieliikennemelulle vuonna 2017 valmistuneen meluselvityksen mukaan. Liikennemelua pyritään vähentämään maankäytön ja liikenteen suunnittelulla, uusien asuinalueiden melusuunnittelulla ja melusuojauksella meluisilla alueilla. Kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen, nopeusrajoitukset, hiljaisemmat työtavat ja -koneet rakentamisessa ovat myös keinoja vähentää melua.

Melusuojauksessa pääpaino rautatien varren asuinalueilla

Vuosina 2018–2022 on tavoitteena toteuttaa melunsuojaus kymmenessä kohteessa. Pääpaino on rautatiemelun torjunnassa rautatien varren vanhoilla asuinalueilla esimerkiksi Järvensivulla, Vehmaisissa ja Pispalassa. Rautatiemelu häiritsee eniten yöaikaan. Suojattavaksi on esitetty myös voimakkaan katu- ja tieliikennemelun alueella sijaitsevia kohteita. Joidenkin kohteiden suojauksessa aiotaan hyödyntää rakentamisesta syntyviä ylijäämämaita.

Asutuksen ja erityisen herkkien kohteiden melusuojaukseen budjetoidaan vuosittain noin 750 000 €. Rautatiekohteiden suojaus toteutetaan Liikenneviraston kanssa. Koulujen ja päiväkotien melusuojausta toteutetaan perusparannusten yhteydessä. Uusien rakennuskohteiden meluntorjunnan rahoitus kuuluu jatkossakin hankkeille.

Työn pohjaksi kerättiin asukkaiden näkemyksiä meluisista ja hiljaisista kohteista karttapohjaisella internet-kyselyllä kesällä 2017. Asukaskyselyyn vastanneista yli puolet koki melutilanteen huonontuneen viimeisen viiden vuoden aikana. Ajoneuvoliikenne koettiin suurimmaksi häiriölähteeksi. Hiljaisina alueina esiin nousivat Kauppi, Pyynikki, Hatanpään arboretum, Näsinpuisto, Koskipuisto, Kalevankankaan hautausmaa ja Kiovanpuisto.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma perustuu EU:n ympäristömeludirektiiviin ja ympäristönsuojelulakiin. Tavoitteena on torjua melua ja meluhaittoja sekä ehkäistä melun lisääntymistä hiljaisilla alueilla.

Toimintasuunnitelmaluonnos

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja

Milla Hilli-Lukkarinen

puhelin 040 800 4993

 

 


 


Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen

Lue tiedote Tampere.fi:ssä

 

 

Viestin välitti

Aija

 

Aija Karttunen

Aluekoordinaattori

Eteläinen ja kaakkoinen alue

040-801 6910

aija.karttunen@tampere.fi

 

 

 

Konsernihallinto

Hyvinvoinnin palvelualue

Aleksis Kiven katu 14-16

PL 48

33101 Tampere

www.tampere.fi