Päivitetty meluntorjuntasuunnitelma 2018-2022

30.7.2018

Asuinalueeseen liittyvät parannukset näkyvät ainakin liitteessä 8, alkaen sivuilta 22 ja 39

 

https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ymparistonsuojelu/meluntorjunta.html#meluntorjunnantoimintasuunnitelma2018-2022