Biojätteen keräysvelvollisuus

15.4.2023

Kaikki asuinkiinteistöt ovat 1.8.2023 alkaen velvollisia kierrättämään biojätteet. Tämän voi tehdä kahdella tavalla: tilaamalla jätehuollolta biojäteastian ja tyhjennyksen tai kompostoimalla biojätteet itse.

Pirkanmaan jätehuolto on pyrkinyt tekemään biojätteen keräämisen mahdollisimman helpoksi: jätehuollosta voi tilata ilmaisen biojäteastian omaksi tai naapureiden kanssa yhteiseksi. Tämä naapurin kanssa yhteinen jäteastia on biokimppa, ja sen aloittamisesta voi sopia yhden tai useamman naapurin kanssa. Voit myös etsiä biokimppakumppania osoitteessa bit.ly/rautaharkonbio. Kun kumppanit ovat löytyneet, voitte olla yhteydessä Pirkanmaan jätehuollon asiakaspalveluun – tai jos homma on selvä, niin biokimppasopimuksen voi tehdä suoraan osoitteessa pjhoy.fi/biokimppa.

Biojätettä voi myös kompostoida oman (vuokra)tontin alueella asianmukaisella tavalla, esim. lämpökompostorissa, kunhan huolehtii, että kompostointi ei aiheuta rottaongelmia tai roskaantumista. Tästä ”kotikompostoinnista” täytyy ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle eli Tampereen kaupungin suuntaan. Lisätietoa ja ohjeet sekä linkki ilmoituslomakkeeseen löytyvät osoitteesta www.tampere.fi/organisaatio/ alueellinen-jatehuoltolautakunta/biojatteen-kompostointi-ja-kompostointi-ilmoitus.